Pobierz film
AGREGATY DO BIELENIA
Agregaty do bielenia, dezynfekcji, dezynsekcji obiektów inwentarskich i przemysłowych oraz zakiszania pasz na pryzmie lub w silosach.

FUNKCJONALNOŚĆ
Agregaty o max. szerokości 80 cm, wyposażone w cztery koła, w tym dwa samoskrętne, mogą być swobodnie przemieszczane i wprowadzane do dowolnych pomieszczeń. Blokada kół zabezpiecza agregaty przed przesuwaniem się na nierównych powierzchniach.

SKUTECZNOŚĆ
Niezależny układ ciągłego mieszania oraz podwójny filtr powodują utrzymywanie się zawartości zbiornika
w jednakowym stężeniu i brak sedymentacji a w konsekwencji nie pozwalają na zatykanie się dysz rozpyłowych wykonanych ze stali kwasoodpornej.

OBSŁUGA
Po przygotowaniu roztworu włączyć silnik (zasilanie 230 V), rozwinąć giętki przewód tłoczny na żądaną długość (max. 25 m), otworzyć zawór regulujący wypływ cieczy roboczej umieszczony na trzymetrowej lancy teleskopowej.

BEZPIECZEŃSTWO
Zasilanie 230 V. Przełącznik hermetyczny. Podwójne zabezpieczenia po stronie ciśnieniowej. Lanca teleskopowa o długości 3 m. Blokada kół. Środki ochrony osobistej: kombinezon, okulary, maseczki, rękawice ochronne.
 
DRUKUJ STRONĘ POWRÓT DO PORZEDNIEJ STRONY