ROZTWARZACZO - DOZOWNIKI DO ODPAJANIA CIELĄT
PRZEZNACZENIE
Roztwarzaczo - dozowniki do odpoju cieląt służą do szybkiego roztwarzania środka mlekozastępczego i innych dodatków rozpuszczalnych w wodzie oraz dokładnego dozowania pójła do wiaderek lub innych naczyń.

FUNKCJONALNOŚĆ
Grzanie wody odbywa się w sposób autonomiczny i nie jest związane bezpośrednio z innymi czynnościami obsługującymi. Funkcja roztwarzania i funkcja dozowania są rozdzielone i narzucają się same, ponieważ wynikają z budowy maszyny. Czytelna obsługa, łatwe przemieszczenie, szybkie dozowanie przy pomocy 230V lub 12V (z akumulatora), proste mycie.

SKUTECZNOŚĆ
Roztwarzanie jest szybkie i skuteczne ze względu na to, że środek mlekozastępczy w formie proszku jest wciągany przez mieszadło z powierzchni wody wgłąb zbiornika.
Układ ciągłego mieszania roztworu w czasie utrzymuje pójło w jednakowym stężeniu i uniemożliwia jego rozwarstwianie się.

OBSŁUGA
Po wsypaniu proszku do wody roztwarzanie trwa 1-3 minut w zależności od nastawionych obrotów.
Natychmiast po roztworzeniu pójło jest gotowe do dozowania. Obsługa jednoosobowa, wyjątkowo dwuosobowa.

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie elementy wirujące w czasie pracy znajdują się w środku zbiornika. Ciągła recyrkulacja roztworu roboczego uniemożliwia powstanie uderzenia hydraulicznego.
Czterokołowy wózek mobilny posiada blokadę kół stałych. Przewód elektryczny zasilający w grubej gumie. Wtyczka bryzgoszczelna. Środki ochrony osobistej.
 
DRUKUJ STRONĘ POWRÓT DO PORZEDNIEJ STRONY