DEZYNFEKTORY
Agregaty do dezynfekcji są urządzeniami przeznaczonymi do wykonywania zabiegów higienizacyjnych i pielęgnacyjnych roztworami wodnmi metodą natryskową tj. m. in. dezynfekcji budynków, pomieszczeń, pojazdów, środków transportu i urządzeń rolniczych, dezynfekcji itp. Agregaty nie wymagają podłączenia do bieżącego źródła wody.

FUNKCJONALNOŚĆ
Agregaty o max. szerokości 80 cm, wyposażone w dwa lub cztery koła, w tym dwa samoskrętne, mogą być swobodnie przemieszczane i wprowadzane do dowolnych pomieszczeń. Blokada kół zabezpiecza agregaty przed przesuwaniem się na nierównych powierzchniach.

SKUTECZNOŚĆ
Niezależny układ ciągłego mieszania oraz podwójny filtr powodują utrzymywanie się zawartości zbiornika
w jednakowym stężeniu i brak sedymentacji a w konsekwencji nie pozwalają na zatykanie się dysz rozpyłowych.

OBSŁUGA
Po przygotowaniu roztworu włączyć silnik (zasilanie 230 V), rozwinąć giętki przewód tłoczny na żądaną długość (max. 25 m), otworzyć zawór regulujący wypływ cieczy roboczej umieszczony na trzymetrowej lancy teleskopowej.

BEZPIECZEŃSTWO
Zasilanie 230 V. Przełącznik hermetyczny. Podwójne zabezpieczenia po stronie ciśnieniowej. Lanca teleskopowa o długości 3 m. Blokada kół. Środki ochrony osobistej: kombinezon, okulary, maseczki, rękawice ochronne.
 
DRUKUJ STRONĘ POWRÓT DO PORZEDNIEJ STRONY