INSTALACJE NATRYSKOWE
Instalacje natryskowe przeznaczone są do nanoszenia różnego rodzaju substancji płynnych lub ich wodnych roztworów na wskazane powierzchnie. W zależności od potrzeb roztwory wodne mogą mieć różną średnicę kropli - od oprysku grubokroplistego do postaci suchej mgły. Można w ten sposób rozprowadzać środki odkażające, substancje probiotyczne, insektycydy, środki zapachowe, ochronne, konserwacyjne i inne.

Ogólny schemat działania instalacji natryskowych jest następujący: w zbiorniku o odpowiedniej pojemności (w zakresie 60 - 500 litrów) przygotowywany jest roztwór roboczy. Zbiornik w razie potrzeby może być podgrzewany a nawet wstawiany do specjalnego mini-garażu odizolowanego od warunków zewnętrznych (słońce, niskie temperatury, zanieczyszczenia). Następnie przewodem tłocznym przy pomocy odpowiednio dobranej pompy (zasilanie 12 - 380V) roztwór tłoczony jest do dysz rozpyłowych, również idealnie dopasowanych do środka opryskującego, zadanej wydajności i celu, jaki zamierza się osiągnąć. Do niektórych dysz doprowadza się sprężone powietrze.

W ten sposób można skutecznie opryskiwać ściany i posadzki obiektu, zamgławiać pomieszczenia lub precyzyjnie ustawiać wydajności oprysku np. na taśmie transportowej, zsypie itp.

Zabiegami opryskowymi można kierować manualnie lub zsynchronizować działania z maszyną. Można korzystać z automatycznych nastawów dobowych lub tygodniowych. Można zatem stosować bardzo zróżnicowane metody w obiektach inwentarskich, zakładach przetwórczych, magazynowych, itp., a nawet na pojazdach samobieżnych (przy zasilaniu 12 lub 24V).

Urządzenia bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach składowania i przeładunku odpadów, sortowniach, kompostowniach, zakładach utylizacji, oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, miejscach o dużym zapyleniu powietrza i koncentracji odorów.
 
Zapytaj o produkt Zapytaj o produkt Filmy Filmy DRUKUJ STRONĘ Drukuj stronę POWRÓT DO PORZEDNIEJ STRONY Powrót