Pobierz film
APLIKATORY DO ZAKISZANIA PASZ W TRAKCIE ZBIORU
PRZEZNACZENIE
Jednym z warunków uzyskania dobrego wyniku zakiszania pasz jest prawidłowa aplikacja dodatków kiszonkarskich. Aplikatory służą do precyzyjnego dodawania płynnego preparatu kiszonkarskiego w trakcie zbioru pasz (trawy, lucerna, koniczyna, kukurydza i.t.p.); mogą być montowane zarówno do pras jak
i sieczkarń.

FUNKCJONALNOŚĆ
Aplikatory przystosowane są do samodzielnego montażu. Długość przewodu tłocznego 10m pozwala na umieszczenie dysz rozpyłowych w żądanym miejscu.

SKUTECZNOŚĆ
Niezależny układ ciągłego mieszania oraz podwójny filtr powodują utrzymywanie roztworu w jednakowym stężeniu i nie pozwalają na zatykanie się dysz rozpyłowych wykonanych ze stali kwasoodpornej
lub poliacetalu.

OBSŁUGA
Po zamontowaniu urządzenia i ustaleniu potrzebnej wydajności, otworzyć zawór regulujący przepływ cieczy roboczej, włączyć silnik aplikatora i prowadzić natrysk w odległości ok. 0,5m lub w zależności od potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO
Zasilanie 12V. Ciągła recyrkulacja roztworu uniemożliwiająca powstanie uderzenia hydraulicznego.
Środki ochrony osobistej.
 
DRUKUJ STRONĘ POWRÓT DO PORZEDNIEJ STRONY