Zapytanie o produkt
Dotyczy:


Agregaty do bielenia:

FA - 50
FA - 50 BIS
FA - 100
FA - 150
Belka do bielenia

Dezynfektory:

DZ - 50
DZ - 50 BIS
DZ - 100
DZ - 150
DK - 20

Aplikatory do zakiszania pasz:

FAAP 60
FAAP 120
FAAP 240

Roztwarzaczo - dozowniki do odpajania cieląt:

RODOZ - 80
RODOZ - 150
RODOZ - 250
Agregat do dezynfekcji pomieszczeń TUBA 150
Stacje dezynfekcyjne

Inne